Santri Angga

 

   136 Stories by Santri Angga

Doa Duduk Antara Dua Sujud

Doa duduk diantara dua sujud dalam shalat, tata caranya, dan macam-macam bacaan doa diantara dua sujud, dalam bacaan Arab, Latin dan artinya.
2 min read

Arti Istiqamah

Arti Istiqomah, Pengertian Istiqamah, Prilaku yang mencerminkan sikap Istiqamah dam manfaat berlaku Istiqamah, lengkap
2 min read

Amanah dalam Islam

Amanah dalam Islam, pengertian amanah, prilaku yang mencerminkan sifat amanah, 3 macam sifat amanah dan manfaat berlaku amanah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh, Pada kesempatan kali...
2 min read

Pengertian Sifat Jujur

Pengertian jujur, prilaku yang mencerminkan sikap jujur, dan manfaat bersikap jujur, akan ulas dalam pembahasan ini.
2 min read

Ana Uhibbuki Fillah Artinya

Ana Uhibbuki Fillah, Ana Uhibbuka Fillah dan Artinya, cara menjawab ucapan Ana Uhibbuki Fillah dan Ana Uhibbuka Fillah tulisan Arab, Latin dan artinya.
2 min read

Kisah Umar bin Khattab

Kisah Umar bin Khattab, kisah kelahiran, kisah masuk islam, kisah menjadi Khilafah, dan kisah kehidupan sosial, akan dibahas disini.
8 min read

Iman Kepada Hari Kiamat

Iman kepada hari kiamat, pengertian, hikmah, dalil, macam-macam kiamat, dan fungsi iman kepada hari akhir.
2 min read

Lirik Sa’duna Fiddunya

Lirik Sa'duna Fiddunya, dalam tulisan Arab, Latin dan artinya, serta dilengkapi dengan Terjemahan dan maknanya.
1 min read

Arti Syafakillah

Arti Syafakillah, Cara Pengunaan Syafakillah dan Syafakallah, Adab Mengucapkan Syafakillah dan Dao Menjenguk Orang Sakit.
2 min read