Bijaahil Musthofal Mukhtar

1 min read

Bijaahil Musthofal Mukhtar – Lirik sholawat ”Bijaahil Musthofal Mukhtar” lengkap teks Arab, teks Latin dan arti terjemahan serta video Mp3.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, segala puji syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan kita semua nikmat yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan kali, kami masih bisa menjumpai sahabat sekalian dalam rangka ingin berbagi lirik sholawat yang berjudul ”Bijaahil Musthofal Mukhtar”.

Dengan lengkap kami berikan untuk sahabat semuanya lirik Bijaahil Musthofal Mukhtar dengan bacaan Arab, bacaan Latin, arti terjemahan dan video Mp3 agar memudahkan sahabat untuk mengahafalkan liriknya.

Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak bersama lirik yang telah kami sediakan.

Baca juga :

Lirik Bijaahil Musthofal Mukhtar
Teks Arab

هذه القصيدة بجاه المصطفی المختار
۰۞۰ ۰۞۰ ۰۞

سألت الله بارينا ، يبلغنا أمانينا
ويذهب مننا الأکدار

ويحيينا علی التقوی ، بلا محنة ولا بلوی
بجاه المصطفی المختار

نشاهد حسن من نهوی ، وتدنو مننا علوی
نشاهد ها بهذ الدار

وما علوی سوی ذاتی، وأوصافی وحالاتی
ومنها دارت الأدوار

حضرنا عندما غبنا ، وطلنا عندما طبنا
ونلنا غاية الأوطار

فيا ريح الصبا هبی ، حذی قولی إلی حبی
وبثی عنده الأسرار

وقولی عبدکم بالباب ، ينادی أيها الأحباب
أغيثوا من أتی مختار

Baca juga lirik sholawat :

Bijaahil Musthofal Mukhtar
(Lirik Latin)

Sa-altullâha bârînâ yuballighnâ amânînâ
wa yudzhib minnanâl akdâr

Wa yuhyînâ ‘alât-taqwâ bilâ mihnah wa lâ balwâ.
bijâhil Mushthofâl mukhtâr

Nusyâhid husna man nahwâ wa tadnû minnanâ
‘Alwâ nusyâhid-hâ bihâdzid-dâr

Wa mâ ‘alwâ siwâ dzâtî wa aushôfî wa hâlâtî
Wa minhâ dârotil adwâr

Hadlornâ ‘inda mâ ghibnâ wa thulnâ ‘inda mâ thibnâ
Wa nilnâ ghôyatal authôr

Fayâ rîhash-shobâ hubbî hudzî qoulî ilâ hibbî
Wa butstsî ‘indahul asrôr


Terjemahan Bijaahil Musthofal Mukhtar

Aku memohon kepada Allah Sang Pencipta, semoga mengabulkan cita cita kami.
Serta menghilangkan kesulitan dan kesusahan kami.

Dan menghidupkan kami diatas ketaqwaan, tanpa ujian dan cobaan.
Berkat kedudukan al-Mushthofa al-Mukhtar.

Kami menyaksikan kebaikan orang yang kami cintai, mengajak kami menuju ke kedudukan yang tinggi.
Kami menyaksikannya di tempat ini.

Tiada kedudukan tinggi disana selain dzatku, dan sifat serta keadaanku. Dan dari sana berputarlah semua putaran.

Maka kami hadir ketika kami tiada, dan kami memanjang ketika kami baik. Dan kami peroleh puncak tujuan tujuan kami.

Wahai angin Shaba hembuskan berita ini, sampaikan ucapan ini kepada kekasihku.
Dan sebarkan rahasia rahasia ini kepadanya.

Wa qoulî ‘abdukum bil bâb yunâdî ayyuhâl ahbâb
aghîtsû man atâ mukhtâr

Dan katakan: Hambamu berada di depan pintumu, memanggil Wahai Kekasihku,
bantulah orang yang datang kepada Nabi al-Mukhtar.

Baca juga :

Video Mp3 ”Bijaahil Musthofal Mukhtar” Habib Syech

Nah, itulah lirik lagu shoalwat yang berjudul ”Bijaahil Musthofal Mukhtar” yang dapat kami bagikan untuk sahabat semuanya, mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penulisan lirik.

Terima kasih dan wassallam.

Baca juga lirik sholawat lainnya:

Tabassam

Santri Angga
1 min read