All Stories

Doa Minta Jodoh

Kumpulan Doa minta jodoh, baik bagi laki-laki dan bagi perempuan, dan doa minta jodoh lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran dengan bacaan Arab, latin...
Santri Angga
3 min read

10 Ilmuwan Muslim Dunia

10 Ilmuwan Muslin dunia dan penemuannya serta tahun lahir dan wafat akan dibahas secara lengkap agar mudah dipahami.
Santri Angga
5 min read

7 Amalan Penarik Rezeki

7 Amalam penarik rezeki, pengertian rezeki, amalan Dhuha, Sholawat Nabi, surah Al-Waqiah, Istighfar, bakti kepada kedua orang tua, Sedekah dan silaturahmi.
Santri Angga
4 min read

Doa Terbebas Hutang

Ulasan lengkap tentang hutang piutang, dao terbebas dari hutang, pengertian, ganjaran bagi pemeberi, dan tata cara ingin membayar.
Santri Angga
4 min read

Kerajaan Singasari

Sejarah Kerajaan Singasari, nama-nama raja, masa kejayaan, masa kehancuran, peniggalan sejarah dan silsisalah raja-raja dan kebudayaannya. Assalammuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mengulas tentang sejarah kerajaan-kerajaan di...
Santri Angga
5 min read

Kerajaan Mataram Islam

Kerajaan Mataram Islam, Letak kerjaan, Sejarah singkat, Silsilah Kerajaan, Nama-nama Raja, Masa Kejayaan, Masa Kehancuran dan Peninggalan Bukti Sejarah.
Santri Angga
6 min read

Kerajaan Majapahit

Sejarah Kerajaan Majapahit, awal berdiri kerjaan, nama-nama raja, masa kejayaan dan keruntuhan serta peninggalan bukti sejarah.
Santri Angga
6 min read

Macam-Macam Najis

Penegrtian Najis secara bahasa adalah segala sesuatu hal yang dianggap kotor meskipun terlihat bersih
Santri Angga
3 min read

Puasa Wajib dan Sunnah

Macam-macam puasa, wajib dan sunnah, pengertian, hukum puasa, yang membatalkan puasa, manfaaat dan hikmah puasa.
Santri Angga
5 min read