All Stories

Kerajaan Majapahit

Sejarah Kerajaan Majapahit, awal berdiri kerjaan, nama-nama raja, masa kejayaan dan keruntuhan serta peninggalan bukti sejarah.
Santri Angga
6 min read

Macam-Macam Najis

Penegrtian Najis secara bahasa adalah segala sesuatu hal yang dianggap kotor meskipun terlihat bersih
Santri Angga
3 min read

Puasa Wajib dan Sunnah

Macam-macam puasa, wajib dan sunnah, pengertian, hukum puasa, yang membatalkan puasa, manfaaat dan hikmah puasa.
Santri Angga
5 min read

Shalat Sunnah Wudhu

Shalat Sunnah Wudhu, tata cara, waktu dan manfaat atau fadilah, dan dalil anjuran melaksanakan shalat Wudhu.
Santri Angga
3 min read

Shalat Qashar

Berikut ini adalah tata cara Shalat Qashar, syarat, pengertian, dan bacaan niat yang akan ditulis dengan bacaan Arab, latin dan juga terjemahnya.
Santri Angga
6 min read

Shalat Jamak

Shalat jamak, tata cara, bacaan niat, waktu-waktu shalatnya, syarat dan ketentuan, dilengkapi bacaan arab, latin dan artinya.
Santri Angga
3 min read

Shalat Safar

Pengertian Shalat Safar,Niat dan tata cara shalat, disertai doanya yang akan ditulis dalam tulisan Arab, latin dan artinya agar mudah dipahami.
Santri Angga
3 min read

Sejarah Kerajaan Demak

Sejarah Kerajaan Demak, letak lokasi kerjaan, sejarah berdiri kerajaan demak, nama-nama Raja, masa kejayaan, masa kehancuran dan peniggalan sejarah.
Santri Angga
6 min read

Kerajaan Kutai

Sejarah Lengkap Kerajaan Kutai, Raja, Kejayaan, Keruntuhan Beserta Peninggalannya
Santri Angga
3 min read